Algemeen

Om als organisatie en als individu voortvarend te kunnen blijven is allertheid op benodigde creativiteit en vitaliteit belangrijk. Door middel van coaching worden de capaciteiten en de talenten beter in beeld gebracht die van toegevoegde waarden zijn voor de medewerker én voor de organisatie.

Daardoor is uw manager beter in staat om te sturen en te begeleiden naar een optimale inzet van u als professionele en waardevolle medewerker.  

Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies coacht medewerkers én managers en brengt hun mogelijkheden in kaart waardoor zij zelf in actie kunnen komen op basis van hun motivatie. Welke motivatie, belangen, drijfveren en passie brengen u in beweging en levert u levenskracht en vitaliteit op. 

Coaching bij Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies richt zich op de ontwikkeling van teams en individuele medewerkers vanuit de context van de huidige en toekomstige werksituatie. De individuele betekenis van werk en ontplooiing van de werknemer speelt daarbij een grote rol.


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl