Generatiegericht coachen en talentgerichte coaching

Het boeien en binden van medewerkers en hun talenten is altijd een belangrijk item voor organisaties. Welke waarden vormen de verbinding tussen u en uw medewerkers en welke sluiten aan op uw missie en visie. Hoe kunt u deze verankeren met uw hrm- beleid in uw organisatie.

Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies maakt daarvoor gebruik van het competentiemanagement systeem van uw organisatie. De daarin zorgvuldig aangegeven competenties zijn van vitaal belang voor de verdere ontwikkeling van uw talent in uw organisatie. Competentiemanagement is gebaseerd op het bereiken van de organisatiedoelstellingen en haar missie. Zij geeft de onderlinge verbintenis weer tussen de diverse functies en samenwerkingsverbanden, waaraan de medewerker zich conformeert en al dan niet verder uitgedaagd voelt. Dit is onderwerp van gesprek tussen manager en medewerker. Omdat elke generatie zich kenmerkt door een aantal overeenkomsten maar ook daadwerkelijke verschillen, levert het inzicht van generatiegericht managen een extra tool voor uw managers.  

Andere belangrijke informatiebronnen zijn uw instroom, doorstroom en uitstroomgegevens, de gezondheid van uw medewerkers al dan niet vertaald in ziekteverzuimgegevens, frequent en grijs verzuim. Ook levensfasebewuste arbeidsvoorwaarden als onbetaald en betaald verlof, aanpassen van werktijden en diensten en doorstroommogelijkheden leveren de benodigde gegevens op voor een vitale organisatie en een daarop anticiperend hrm-beleid.  

Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies geeft met haar expertise op dit gebied bijzondere aandacht in haar coaching en advies. Op basis van haar jarenlange ervaring in combinatie met levenswijsheid, opleiding en training weet zij uitstekend in kaart te brengen wat de doelstellingen per levensfases zijn en zoekt zij naar de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen de verschillende leeftijdscategorieën.


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl