Individuele coaching

In de snelle wereld van vandaag en morgen ondergaan we constante veranderingen in onszelf en in de wereld om ons heen.  Het brengt ons soms uit ons evenwicht. Als we er niet in slagen om ons evenwicht te hervinden, is de kans groot dat er angst en onzekerheid ontstaat.  

Angst is een slechte raadgever, brengt ons in passiviteit of in verzet en levert ons doorgaans meer onderzekerheid en stress op omdat we die vaak verkeerd interpreteren en het verkeerde verwachtingen teweeg brengt. Het leidt tot negatieve stress. Stress uit zich op vele manieren in gedrag en denken.  

Door middel van bewustwording van de stress en haar veroorzakers bent u in staat om deze te managen vanuit uw kernwaarden en behoeften. Het geeft u de mogelijkheid om zélf te bepalen of het positieve of negatieve stress oplevert en wel of geen bijdrage levert in uw levensbalans.

Deze keuzemogelijkheid voorkomt dat u het gevoel hebt geen regie te hebben op uw eigen leven en in een vicieuze cirkel terecht komt van gehaastheid en voldoen aan verwachtingen van anderen. Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies biedt u passende begeleiding aan in dit proces.

Uw vragen en coachingsbehoeften kunnen zich afspelen op het terrein van werk en daarbuiten en alle informatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl