Disclaimer

Door het gaan naar en gebruik van de website onder de domeinnaam www.yourwishdom.nl gaat u akkoord met onderstaande voorwaarde:

Hoewel bij de samenstelling van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, aanvaard Your Wishdom Coaching & Advies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheden en onjuistheden ten aanzien van de informatie. Ook aanvaard zij geen directe of indirecte aansprakelijkheid voor het gebruik van onwettig verkregen informatie gepubliceerd op en verkregen via www.yourwishdom.nl.

Your Wishdom Coaching & Advies heeft het recht om wijzigingen in de informatie op haar website(s) zonder waarschuwing vooraf aan te brengen. Your Wishdom Coaching & Advies behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van Your Wishdom.

Your Wishdom Coaching & Advies kan niet garanderen dat de website(s) of de servers die de website(s) beschikbaar stellen vrij van virussen of andere schadelijke elementen zijn, noch voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site(s). Your Wishdom Coaching & Advies geeft geen garantie dat de informatie op de website(s) of die van derden, waarnaar verwezen wordt middels 'links', volledig of juist is.

Voor aanvragen en/of verdere informatie kunt u contact opnemen via de contactpagina van www.yourwishdom.nl


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl