Referenties

Wieteke, eigenaresse van trendy kapsalons:

"Zij biedt duidelijkheid en helderheid, triggert de ander tot nadenken wat hem/haar werkelijk bezig houdt en raakt en biedt in de begeleiding ruimte en enthousiasme om tot de kern te kunnen en durven komen".

Klaasje Oosterloo, interimmanager/eigenaar van Oosterloo Interimmanagement:

"Ik heb Mariejella leren kennen via een netwerkbijeenkomst. Een vrouw met veel kennis die werkzaam is bij de GGzE en daarnaast haar eigen coachings & adviesbedrijf is begonnen. Omdat we beiden in de zorgsector veel ervaring heb opgedaan is er veel stof om samen over te praten. Zo kan goed luisteren en weet je op een positieve manier te stimuleren, te motiveren en te analyseren. Door deze gespreken die we samen hebben vullen we elkaar voor ieders werkveld weer aan, maar het brengt ons ook tot leuke nieuwe opdrachten. Mariejella is een innemende vrouw die prettig is in de omgang en waar je goed mee kan samenwerken.

Diana van Riel, adviseur/eigenaar van Rieel, adviesbureau voor organisatieverbeteringen:

"Ik heb Mariejella leren kennen op een bijeenkomst voor ondernemers. Bij toeval kwamen we naast elkaar te zitten. Er was direct een klik. We deelden een belangrijke passie: meer te halen uit je werksituatie. Als zelfstandige werkt zij als coach en gebruikt haar talent en drive om anderen te laten zien wat je kunt en wat je waard bent. Onze ervaringen en passie uit zich in een langdurige vriendschap en een zakelijke samenwerking. Mariejella is een mensenvrouw met een groot hart die oprechte belangstelling heeft voor anderen. Zij is in staat door een enkele terloops gestelde vraag waarop ze geen antwoord verwacht, mijn denkpatroon te doorbreken. Precies op die momenten dat ik het nodig heb. Ik beveel haar dus van harte aan."

 Ank, manager in een zorgorganisatie: 

"Het eerste contact met Mariejella gaf me een veilig en goed gevoel. De aanleiding dat ik haar hulp heb ingeroepen is omdat ik op dat moment vol met emoties van onzekerheid zat tgv mijn huidige werksituatie. Daarbij had ik behoefte aan ontlading en tegelijkertijd ruggespraak. Mariejella gaf me daarvoor de ruimte en ook advies waarmee ik verder kon. Vertrouwen hebben in een coach is voor mij een voorwaarden om een vervolgafspraak te maken en dat heb ik dan ook gedaan.

Tijdens de gesprekken hebben we ook veel gelachen waardoor ik weer positieve energie kreeg en zaken ging relativeren. Een heel belangrijk punt voor mij is dat ze me in mijn waarden liet. Er werd me een spiegel voor gehouden waardoor ik het totaal weer overzag om keuzes te maken. Door de gesprekken kreeg ik het weer op een rijtje en dat gaf mij rust, lucht, kracht, zelfvertrouwen en veiligheid. Wat ik ook als prettig ervaar is dat ik op de momenten als ik mijn coach nodig heb haar kan bellen of mailen. Kort samengevat:  Mariejella is een coach om aan te bevelen."

 Anne, kantoordirecteur van adviesbureau: 

"Mariejella weet een sfeer te creëren van wederzijds vertrouwen en respect waardoor het gemakkelijker is om persoonlijke zaken naar voren te brengen. Rustig informeert ze naar hetgeen ik wil bespreken en wat mijn vraag is. Zo nodig vraagt ze door om dat beter in beeld te krijgen. Goed luisterend en open vragen stellend, komt ze nader tot de kern van wat echt of onderliggend bij mij aan de orde is.

Ze draagt niet aan wat in haar ogen voor mij van toepassing zou kunnen zijn, maar gaat samen met mij aan het werk, zodat ik zelf tot een antwoord/inzicht komt dat bij mij past. Vervolgens controleert Mariejella het door na te vragen hoe ik me nu hierbij voel. Wanneer zij het idee heeft dat ik er baat bij heb en open voor sta, neemt ze mij mee om dicht bij mijn gevoel te komen waardoor ik als het ware een reis naar binnen maak en de bevestiging van het gevonden inzicht vind. De eventueel daarbij vrijkomende emoties weet ze adequaat te hanteren. 

Na afloop van het coachingstraject heb ik het gevoel meer geheeld te zijn in alle zinnen des woords. Persoonlijk heeft het mij het vertrouwen gegeven om toch de stap naar verdere studie te maken. Niet direct in de meest belastende zin, maar in de mate en wijze die nu bij mij past. Op zoek te gaan naar alternatieve mogelijkheden en het beoogde resultaat op aangepaste wijze te bereiken. Concreet betekent dit dat ik nu al met de eerste studie begonnen ben, waarbij de parameters aangepast zijn aan mijn mogelijkheden.

Rianne, zelfstandig ondernemer:

In 2013 volgde ik een loopbaancoachingstraject bij Mariejella. Tijdens de eerste bijeenkomst kreeg ik huiswerkopdrachten mee die direct een doorbraak betekenden in mijn denken. Waar ik vooraf had gedacht nieuwe uitdagingen te vinden buiten mijn huidige werkkring, liet zij me ook nadenken over mogelijkheden binnen mijn huidige werkkring. Eigenlijk heel eenvoudig, maar ik had daar werkelijk nog nooit over nagedacht. In onze vervolgbijeenkomsten wist zij steeds heel precies de vinger te leggen op de voor mij lastige plekken. Het verbaast me nog steds hoe zij zo snel in staat was tot de kern te komen van mijn gedachten en beleving. Hulde daarvoor! Ik ben blij met de coaching die mij veel inzicht heeft gegeven in de manier waarop ik in mijn werk sta en zij mij geholpen heeft weer nieuwe uitdagingen te zien in mijn huidige werkkring. Mariejellam veel dankt. Ik zal onze boeiende maar ook spannende gesprekken missen en wens je veel succes met alles.

 

Magriet Bierens, manager Ricoh:

Mariejella is een ontzettend fijn, warm en hartelijk mens. Ze bewaakt het overzicht zodat ze snel kan schakelen om de totale situatie van de ander te kunnen overzien en te beleven. Mariejella geeft handvaten wat je tot nadenken zet. Dit geeft duidelijkheid zodat je verdere stappen kunt zetten vanuit je eigen ik. Dit doet ze met een bepaalde vraagstelling en bevlogenheid zodat de vrager deze tijdens het gesprek helder op zijn of haar netvlies krijgt. Hierin gaat ze heel gedreven en gespassioneerd te werk. Daarbij heeft ze veel HR ervaring. Ga de uitdaging met haar aan en laat je verrassen. Het is iedereen aan te raden.


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl