Werkwijze

Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies is gespecialiseerd in talentontwikkeling, coaching, behoud en bevordering van vitaliteit van mensen. Zij richt zich ook op de eigenschappen en waarden die voortvloeien uit de diverse generaties die samenwerken in uw organisatie en geeft generatiegericht leeftijdsbewust coachings- en loopbaanadvies. Haar bijzondere expertise is het begeleiden van mensen die hun loopbaan herijken op nieuwe mogelijkheden en mede op basis van hun levenservaringen een nieuwe route willen kiezen. Luister goed naar uw innerlijke gps. Want veranderen kan in elke levensfase en een goede balans vinden tussen werk & privé is telkens weer een uitdaging.

Bij opdrachten vanuit organisaties gericht op teams en hun leidinggevende is het belangrijk om nader kennis te maken met de cultuur, missie en visie in uw organisatie en uw medewerkers. Met deze kennis kan Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies een match maken van de waarden en talenten van uw medewerkers. Deze vlootschouwanalyse geeft u een goed beeld van de kwaliteiten en inzetbaarheid van uw medewerkers en hun specifieke talenten. Daardoor kunt u meer inspelen op de talenten van medewerkers of scholingsbehoeften vaststellen. Of in sommige gevallen te constateren dat een match niet meer slaagt en naar andere mogelijkheden gekeken moet worden. .

Om u goed te kunnen adviseren is het belangrijk u goed te leren kennen.

Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies heeft de expertise om u adequaat te ondersteunen als kritische sparringpartner. Zij stelt samen met u het plan van aanpak op met een duidelijke vertaling naar haalbare acties en de leidende argumenten voor alle belanghebbenden. Uitgangspunten zijn de aanwezige kwaliteiten in de organisatie, de diversiteit van medewerkers in uw organisatie, uw organisatie- of afdelingsdoelstellingen en visie, de beschikbare (financiële) mogelijkheden en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Your Wishdom Coaching & Loopbaanadvies beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten van adviseurs en coaches die waar nodig ingezet kunnen worden.


 

© Your Wishdom | Disclaimer | Mariejella van Dommelen | Tel. 06 - 41234 296 | info@yourwishdom.nl